štipaljke za krojenje
woman-seamstress-spreading-fabrics-workshop_171337-6924
šifra artikla STIPM
Štipaljke veće, šifra artikla STIPV
Šifra artikla STIPV
štipaljke za krojenje

Krojačke štipaljke

Krojačke štipaljke za krojenje raznih veličina.
Šifre artikala
Manje: STIPM
Veće: STIPV