KROJAČKE KREDE
KROJAČKE OLOVKE
KROJAČKE KREDE

Krojačke krede i olovke

KROJAČKE KREDE I OLOVKE
Služe za obeležavanje na materijalima prilikom krojenja i šivenja.

  • Krojačke krede prodajemo na pakovanje od 100 komada.
  • Olovke za obeležavanje prodajemo na komad.