IMG_1599-1310×1310
CVETNE TRAKE
BOJE CVETOVA
CVET UKRASNI
IMG_1595-1310×1310
IMG_1600-1310×1310
IMG_1597-1310×1310
IMG_1598-1310×1310
IMG_1599-1310×1310
Cvetici-na-majicama
Cvetni-detalji-na-odeci-1310×840
Cvece-na-kupacim-kostimima
c0a9adca4ab82afa1d99bae4e3f7c0ef
cvetna-traka-828×1024
CVETNE-TRAKE-SAX
CVETOVI NA MAJICAMA

TRAKE CVETNE – 3D CVETOVI

Ukrasne cvetne trake
Pakovanje: 250 cvetova
Širina cveta: 5cm
Sastav: 100% PES
Šifra artikla: TU 20

Категорије: , , ,